Om Trond Ullenes

Trond Ullenes er spesialist i å hente ut det beste i personal- og ledergrupper, idrettsutøvere, artister, trenere og ledere. Han er inspirator, coach og mental trener med 20 års erfaring som brenner for mellom-menneskelig arbeidsmiljø, samarbeid og kommunikasjon.


Trond er en sterk og levende formidler, som er opptatt av å skape kontakt med publikum. Humor og tankevekkende eksempler er viktige ingredienser i hans foredrag, kombinert med faglig tyngde. Han bevisstgjør og utfordrer. Målet er å skape læring, begeistring og personlig handlekraft, samt gi konkrete tips og verktøy som deltakerne kan ta i bruk umiddelbart.


Trond Har bakgrunn som leder, tillitsvalgt og verneombud, med arbeidserfaring fra både privat og offentlig virksomhet, og kjenner næringslivet særdeles godt. Han har omfattende utdanning som coach fra Norge og Storbritannia, og har reist rundt i verden og lært fra de mest anerkjente psykologer, motivatorer og coacher internasjonalt. Han er sertifisert trener i
Ikkevoldskommunikasjon/Kontaktskapende kommunikasjon, ved Center for Nonviolent Communication.


Inspirasjon, motivasjon, empatisk og tydelig kommunikasjon, bygging av suksess-kultur, mental trening, coaching, konflikthåndtering, omstillingsevne, personlig handlekraft og lagspill er nøkkel-kompetanse.Trond har solid erfaring med å snu frustrasjoner og skape ny entusiasme og kraft hos enkeltpersoner og i prestasjons- og arbeidsgrupper, samt som mekler og rådgiver i personalkonflikter. Han er forfatter av boken Bli en inspirator (Commentum 2016). 


Trond driver enkeltpersonforetaket Sterk Formidling, og er bosatt i Stavanger.
Trond Ullenes sine foredrag og kurs kan holdes på norsk og engelsk.

Sertifiseringer/kompetansebevis

CNVC certified trainer, Center for Nonviolent Communication, New Mexico, USA.

NVC based mediation, Connecting 2 Life, Amsterdam

Unleash the power within, Tony Robbins, London

Life Coach Master ® JudyMay Murphy, Dublin

Grunnkurs pedagogikk, AOF Norge

Coaching Success ® Success Intelligence, London

Inspirerende Coach © Ringom Instituttet

Å leve som livsstil-coach ® Ringom Instituttet

Instruktør «Medarbeiderskap» © Ressursutvikling AS

Godkjent HMS-veileder, LO/NHO

Kompetansemegler, AOF Norge