FOREDRAG

Trond Ullenes foredrag

Kunsten å gjøre hverandre gode!

Som leder har du ansvar for å få det beste ut av dine medarbeidere. Men hva hvis også kollegaene jobbet aktivt med å få ut det beste av hverandre?
  • Faglig innsikt i mellom-menneskelige relasjoner
  • Konkrete verktøy for å skape god kommunikasjon
  • Viktigheten av samarbeid og tilbakemeldinger
Foredraget gir både leder og medarbeidere nøklene til super-motivasjon – for seg selv og sine kollegaer
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.

Trond Ullenes foredrag

Arbeidsglede, motivasjon og handlekraft

Noen ganger er du supereffektiv, motivert og full av handlekraft. Andre ganger stopper ting opp og du føler deg kraftløs. Hvorfor er det slik? 
I dette foredraget får du blant annet høre om:
  • Viktigheten av å oppleve mestring
  • Konkrete tips for å hente motivasjon når som helst
  • Sammenhengen mellom sprudlende arbeidsglede og fantastiske resultater
Deltakerne inviteres til refleksjon og dialog knyttet til egen hverdag. Gjenkjennbare eksempler, ettertanke, energi, læring og humor garanteres.
90 minutt – 4 timer, etter ønske.
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.

Trond Ullenes foredrag

Sterk tilbakemeldingskultur

De beste organisasjonene i verden jobber bevisst med å utvikle en kultur for å gi og ta imot tilbakemeldinger, både faglige og personlige. Det krever kunnskaper, trygghet og trening.
I dette foredraget får du høre om blant annet:
  • Sammenhengen mellom psykologisk trygghet og konstruktive tilbakemeldinger
  • Innsikt i hvordan tilbakemeldinger påvirker resultater
  • Tips for å gi tilbakemeldinger som gir energi og skaper læring
Foredraget gir deg konkrete tips for å bygge en sterk tilbakemeldingskultur i egen
organisasjon.
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.