FOREDRAG

Trond Ullenes foredrag

Sprudlende arbeidsglede gir fantastiske resultater!

Topp prestasjoner krever topp-entusiasme. I dette foredraget lærer du teknikker for hvordan du kan skape sprudlende arbeidsglede og øke resultater hos deg selv og andre.
 • Hvorfor sprudlende arbeidsglede gir så gode resultater.
 • Hvordan dine tanker og følelser påvirker deg selv og andre.
 • Slik henter du fram glede når som helst.
 • Foredraget gir forståelse for betydningen av følelser, og sammenhengen mellom
  tanker, følelser, behov og handlinger. Det hjelper oss til å forstå hvorfor folk gjør
  som de gjør, og til å møte kollegaer og andre på en måte som beriker oss, uansett
  hva den andre gjør eller sier.
 • Her får du konkrete tips til å håndtere alle typer møter med mennesker, inkludert
  møtene med deg selv. Tankevekkende og lærerikt. Basert på arbeidet til den
  amerikanske psykologen og fredsmekleren Marshall Rosenberg.
Deltakerne får konkrete tips og metoder for å skape arbeidsglede.
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.

Trond Ullenes foredrag

Jeg - en suksesskollega

Å lykkes er en sterk motivasjonsfaktor. Å lykkes sammen med andre er enda sterkere.  Her
får du 5 avgjørende nøkler til å skape suksess hos deg selv og menneskene rundt deg.
 • Slik blir du en suksessfaktor
 • Hovednøkkelen for å lykkes i alle situasjoner
 • Det største hinderet for suksess
 • Ressurstrekanten – hent energi når du trenger det
 • Kommunikasjon som skaper kontakt og resultater
Foredraget gir 5 prinsipper for å lykkes sammen med andre. Deltakerne inviteres til
refleksjon og dialog knyttet til egen hverdag. Gjenkjennbare eksempler, ettertanke, energi,
læring og humor garanteres.
90 minutt – 4 timer, etter ønske.
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.
Trond i dressjakke

Trond Ullenes foredrag

Sterk tilbakemeldingskultur

Kraftige verktøy for læring og utviklinger er refleksjon og tilbakemeldinger. De beste
organisasjonene i verden jobber bevisst med å utvikle en kultur for å gi og ta imot tilbakemeldinger, både faglige og personlige. Det krever kunnskaper, trygghet og trening.
 • Hvordan komme i gang
 • Hovedelementet i tilbakemeldinger som virker
 • Tilbakemeldinger som gir energi
 • Tilbakemeldinger som skaper læring
 • Trygghet gjennom trening i hverdagen
Foredraget gir deg konkrete tips for å bygge en sterk tilbakemeldingskultur i egen
organisasjon.
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.

Trond Ullenes foredrag

Inspirerende ledelse

Som leder han du ansvar for å få det beste ut av dine medarbeidere. Her får du fem
konkrete innfallsvinkler til å løfte dine ansatte og styrke personlig ansvar og handlekraft.
 • Vær forandringen.
 • Dialog som skaper kontakt.
 • Ansvar gjennom indre motivasjon.
 • Tilbakemeldinger som gir læring og energi.
 • Kunsten å sette mål som virker.
Foredraget gir lederen nøklene til super-motivasjon.
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.

Trond Ullenes foredrag

Motivasjon, endring og handlekraft

Målet med foredraget er å bevisstgjøre deltakerne om egne valg og muligheter. Humor og
eksempel som folk kjenner seg igjen i blir mye brukt.
Noen ganger er du supereffektiv, har klarhet og handlekraft. Andre ganger stopper ting
opp og du føler deg kraftløs. I krevende tider er det lett å gå seg vill i feil fokus og
frustrasjoner. Her får du konkrete verktøy for å sette deg selv i en ressursfull tilstand
akkurat når du ønsker.
 • Endring som kraft for læring.
 • Reaksjon versus respons.
 • Hva styrer mine valg?
 • Behov i endringsprosesser.
 • Verktøy til å håndtere endring.
 • Din energi betyr alt – sammenhengen mellom ressursfullhet og handlekraft
 • Slik får du energi på et øyeblikk – teknikker for personlig styrke
 • Det er tanken som teller – hvordan tanker skaper eller hindrer resultater
 • Slik virker hjernen – lær å gi kraftfulle beskjeder til underbevisstheten
 • Betydningen av intensjon og fokus – skjær gjennom utfordringer som en laserstråle
Et tankevekkende foredrag som skaper læring og ny glød. Dette foredraget er spekket med
praktiske og morsomme eksempler som gir refleksjon, inspirasjon og skaper forandring.
Foredraget kan spisses mer mot konkret tematikk ved behov.
Kan bookes med tilhørende workshop, om ønskelig.

TROND ULLENES WORKSHOp

Kraft til forandring!

Vi er hverandres arbeidsmiljø, både i gode og utfordrende tider. I dette dialog-
foredraget/work-shopen lærer en hvordan man kan sørge for å opprettholde trivsel, glød
og effektivitet i endrings- og omstillingsprosesser.
Denne 1-dags workshopen gir bevisstgjøring og kunnskaper til å styrke handlekraft og
kommunikasjon i en personalgruppe som opplever nye krav og endringer i
arbeidsoppgaver og organisering.
Dagen er delt i to og er innom hovedtema som:
 • Vanlige reaksjoner i omstillingsprosesser
 • Bevisstgjøring om hvordan vi påvirker hverandre
 • Verktøy for å håndtere endringer
 • Stegene fra frustrasjon til handlekraft
 • Kunsten å lytte empatisk og uttrykke seg ærlig
 • Håndtering av utfordrende samtaler
 • Tilbakemeldinger som gir energi og læring
Arbeidsformen i work-shopen er dialog, refleksjon, oppgaver og øvelser knyttet til
deltakernes hverdag. Det hele syes sammen med lett forståelig teori, nyere forskning,
humor og eksempler som deltakerne kjenner seg igjen i.
Anbefalt tid for gjennomføring er 7 timer, inkl. lunsj.