FOREDRAG

Jeg – en suksesskollega!

Å lykkes er en sterk motivasjonsfaktor. Å lykkes sammen med andre er enda sterkere.  Her får du 5 avgjørende nøkler til å skape suksess hos deg selv og menneskene rundt deg.
 • Slik blir du en suksessfaktor.
 • Hovednøkkelen for å lykkes i alle situasjoner.
 • Det største hinderet for suksess.
 • Ressurstrekanten – hent energi når du trenger det.
 • Kommunikasjon som skaper kontakt og resultater.
Foredraget gir 5 prinsipper for å lykkes sammen med andre. Deltakerne inviteres til refleksjon og dialog knyttet til egen hverdag. Gjenkjennbare eksempler, ettertanke, energi, læring og humor garanteres.

Motivasjon og handlekraft i utfordrende tider!

Noen ganger er du super-effektiv, har klarhet og handlekraft. Andre ganger stopper ting opp og du føler deg kraftløs. I krevende tider er det lett å gå seg vill i feil fokus og frustrasjoner. Her får du konkrete verktøy for å sette deg selv i en ressursfull tilstand akkurat når du ønsker.
 • Din energi betyr alt – sammenhengen mellom ressursfullhet og handlekraft.
 • Slik får du energi på et øyeblikk – teknikker for personlig styrke.
 • Det er tanken som teller – hvordan tanker skaper eller hindrer resultater.
 • Slik virker hjernen – lær å gi kraftfulle beskjeder til underbevisstheten.
 • Betydningen av intensjon og fokus – skjær gjennom utfordringer som en laserstråle.
Dette foredraget er spekket med praktiske og morsomme eksempler som gir refleksjon, inspirasjon og skaper forandring.
Trond i dressjakke

Inspirerende ledelse

Som leder har du ansvar for å få det beste ut av dine medarbeidere. Her får du fem konkrete innfallsvinkler til å løfte dine ansatte og styrke personlig ansvar og handlekraft.
 • Vær forandringen.
 • Dialog som skaper kontakt.
 • Ansvar gjennom indre motivasjon.
 • Tilbakemeldinger som gir læring og energi.
 • Kunsten å sette mål som virker.
Foredraget gir lederen nøklene til super-motivasjon.

Motivasjon og endring

Målet med foredraget er å bevisstgjøre deltakerne om egne valg og muligheter. Humor og eksempler som folk kjenner seg igjen i blir mye brukt. Passer godt i.f.m. omstillingsprosesser.
 • Endring som kraft for læring.
 • Reaksjon versus respons.
 • Hva styrer mine valg?
 • Behov i endringsprosesser.
 • Verktøy til å håndtere endring.
Et tankevekkende foredrag som skaper læring og ny glød.

Sprudlende arbeidsglede gir fantastiske resultater

Topprestasjoner krever topp-entusiasme. I dette foredraget lærer du teknikker for hvordan du kan skape sprudlende arbeidsglede og øke resultater hos deg selv og andre.
 • Hvorfor sprudlende arbeidsglede gir så gode resultater.
 • Hvordan dine tanker og følelser påvirker deg selv og andre.
 • Slik henter du fram glede når som helst.
Deltakerne får konkrete tips og metoder for å skape arbeidsglede.

Kraft til forandring!

Vi er hverandres arbeidsmiljø, både i gode og utfordrende tider. I dette dialog-foredraget/work-shopen lærer en hvordan man kan sørge for å opprettholde trivsel, glød og effektivitet i endrings- og omstillingsprosesser.
Denne 1-dags workshopen gir bevisstgjøring og kunnskaper til å styrke handlekraft og kommunikasjon i en personalgruppe som opplever nye krav og endringer i arbeidsoppgaver og organisering.
Dagen er delt i to og er innom hovedtema som:
 • Vanlige reaksjoner i omstillingsprosesser.
 • Bevisstgjøring om hvordan vi påvirker hverandre.
 • Verktøy for å håndtere endringer.
 • Stegene fra frustrasjon til handlekraft.
 • Kunsten å lytte empatisk og uttrykke seg ærlig.
 • Håndtering av utfordrende samtaler.
 • Tilbakemeldinger som gir energi og læring.
Arbeidsformen i work-shopen er dialog, refleksjon, oppgaver og øvelser knyttet til deltakernes hverdag. Det hele syes sammen med lett forståelig teori, nyere forskning, humor og eksempler som deltakerne kjenner seg igjen i.