Bøker

Bli en inspirator

Har du opplevd stunder i livet ditt der du kjente deg enormt offensiv, kraftfull og klartenkt? Der oppgaver gikk som en lek? Der du følte at "alt" var mulig? Du fant øyeblikkelig løsninger, og fikk utrettet utrolig mye på kort tid? Da har du vært inspirert. Å være inspirert er å være i en ressursfull tilstand, der du kommer i kontakt med dine iboende ressurser, din indre kraft. Du har muligheten til å sette deg selv og andre i denne tilstanden når som helst, hvis du vet hvordan. Evnen til å inspirere kan læres. 


Gjennom morsomme og tankevekkende historier og eksempler blir du guidet gjennom 8 dører til inspirasjon. Du får konkrete og lettfattelige tips og verktøy til å øve opp "inspirasjons-musklene", til å påvirke og skape positiv forandring.