KUNSTEN Å GJØRE HVERANDRE GODE

Trond Ullenes er spesialist i å styrke samarbeid og kommunikasjon i personal- og ledergrupper.

Om Trond Ullenes


Trond er spesialist på mellom-menneskelig arbeidsmiljø, samarbeid og kommunikasjon i personal- og ledergrupper, og har lang fartstid som prosessveileder og coach for trenere, ledere, team, idrettsutøvere og artister. Han har hatt flere tusen deltakere på kurs og foredrag, og kan vise til svært gode resultater og referanser.

REferanser


Ansatt - Sauda kommune

"


Hei! Alle tilbakemeldinger er veldig positive; det du presenterte traff veldig godt i forhold til aktuelle problemstillinger i enhetene som var representert. Jeg kommer til å anbefale deg til flere kolleger, for dette var vel anvendt tid!


Hilde kristoffersen, HR-leder  - Statoil

"


Fått masse inspirasjon, både til å se det positive i meg selv, og at jeg kan gjøre en forskjell både for meg selv og andre. Fått tips og verktøy jeg kan bruke i egen ledergruppe og egen avdeling


 Ansatt - Tysvær kommune

"


Det var veldig bra tilbakemeldinger, både muntlig og skriftlig. Blant annet om at du var et funn og at vi burde arrangere noe med deg for hele kommunen. Vi har det i tankene og har lyst til å ha deg igjen.